Deel 6: Petra

In Jordanië ligt de prachtige historische hoofdstad van de Nabeteeërs. Petra.

Petra is een stad die volledig bestaat uit rotsen. De Nabeteeërs bewerkten vroeger de rotsen met alleen hamer en beitel. De bekendste bezienswaardigheid in Petra is De Schatkamer van de Farao.

Welvaart

De historische stad had zijn welvaart te danken aan de handelsroute voor wierook vanuit Jemen, 1600 km zuidelijker gelegen, naar Perzië, Syrië en de Griekse en Romeinse rijken. Petra was voor de verschillende handelsroutes een knooppunt. De belasting die de heersers hieven op de handelaars maakten ze schatrijk, wat te zien is aan de gebouwen en grafmonumenten. In Petra woonden naar schatting 25.000 mensen.

De Siq

De grafmonumenten bestaan uit uitgehakte rode zandsteen. Als gevolg van bewegingen en vervormingen in de aarde zijn er meerdere breuken in het zandsteen ontstaan. Langs sommige van deze breuken zijn kloven ontstaan, ook wel canyons genoemd. Petra is alleen bereikbaar via een smal bergpad vanuit het noordwesten of vanuit het oosten. Dit pad heet Siq. De Siq is een rotskloof van 1,5km lang en is 200m diep. Via een uitgehouwen goot in de Siq leidden de Nabateeërs via aardewerk buizen drinkwater de stad binnen. De waterleiding werd aangevoerd door een bron uit de Wadi Musa.

de-siq-petra

De Siq, het bergpad naar Petra.

Wadi Musa

Tegenwoordig wordt de Wadi Musa omschreven als de hele omgeving van de stad. Er is om Wadi Musa een legende ontstaan dat Petra de plaats is geweest waar Mozes gedurende de exodus van het volk Israël met een slag van zijn staf water uit de rots liet komen.

wadi-muda-stad

De stad Wadi Musa.

Archeologische opgravingen

Pas in de jaren rond 1920 werden de eerste Archeologische opgravingen gedaan. Wat later werd de stad geopend als toeristische bezienswaardigheid. In 1958 startte de British School of Archaeology met het opgraven van het centrum van de stad.

Tot op heden zijn er constant archeologen aanwezig in de historische stad. De laatste grote opgravingscampagne vond plaats in de jaren 1993 tot 2002. Onder leiding van de Jordaanse Dienst voor het antiekwezen legden Amerikaanse wetenschappers van de Brown University uit Providence, Rhode Island de resten van de hoofdtempel Quasr-al-Bint in het centrum bloot.

Zie ook: De zeven moderne wereldwonderen

Bron featured image: klik hier.